Kamerleden: vergaderzaal moet blijven

DEN HAAG, 5 DEC. Het PvdA-Kamerlid Stemerdink zal deze week een actie beginnen voor het behoud van de oude vergaderzaal in de Tweede Kamer in zijn huidige staat. De zaal, die bijna honderdtachtig jaar als zetel van het parlement in gebruik is geweest, zal volledig worden ontruimd. Volgend jaar april neemt de Tweede Kamer de vergaderzaal in het nieuwbouwgedeelte in gebruik.

“Ons voornaamste motief is dat een belangrijk deel van onze parlementaire geschiedenis zich hierin heeft afgespeeld. Het wordt nu weer omgebouwd tot balzaal, wat het maar enkele jaren aan het begin van de eeuw is geweest. Van "terugrestaureren' kan dus geen sprake zijn”, aldus Stemerdink.

Stemerdink, die al ruim twintig jaar in de oude zaal vergadert, probeert door een persoonlijke benadering van de Kamerleden een meerderheid achter zich te krijgen. “Als dit lukt gaan we naar het presidium met het verzoek om het besluit uit 1984 te veranderen”, aldus het PvdA-Kamerlid, dat volledige steun krijgt van zijn collega's Mateman (CDA), Valk en Zijlstra (PvdA).

Zijlstra besloot drie maanden geleden al een "mini-enquête' te houden onder de woordvoerders om te kijken of er voldoende draagvlak bestond voor een actie tot behoud van de oude vergaderzaal. Vorige maand bleek dit echter niet het geval te zijn. “Ook binnen mijn partij heb ik eigenlijk nauwelijks iets gehoord en omdat de echte besluitvorming al jaren geleden was genomen besloot ik de actie te stoppen”, aldus Zijlstra.