Kamer verzet zich tegen bezuiniging opvanghuizen

DEN HAAG, 5 DEC. Een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder CDA en PvdA, wil dat minister d'Ancona (WVC) afziet van de bezuiniging van zes miljoen gulden op opvangvoorzieningen voor onder anderen mishandelde vrouwen en thuislozen. De Kamer verzet zich ook tegen bezuinigingen op het vrijwilligerswerk.

Dat bleek gisteren tijdens een overleg van de Tweede Kamer met minister d'Ancona over de plannen voor volgend jaar op het gebied van welzijn, met name bezuinigingsplannen die allerlei welzijnsorganisaties treffen. Bij de behandeling van de begroting van WVC, over twee weken, zullen CDA en PvdA alternatieven proberen aan te dragen voor de bezuinigingen op de opvangvoorzieningen en op het vrijwilligerswerk.

Het geld voor het project Jongeren Bouwen voor Jongeren, acht miljoen gulden, blijft volgens d'Ancona beschikbaar. De financiering van het project komt niet langer voor rekening van het ministerie van WVC, maar van het Nationaal Jeugdfonds, Jantje Beton.

De Tweede Kamer kritiseerde ook de dwang die de minister in haar ogen toepast om welzijnsorganisaties te laten fuseren. De minister heeft eerder dit jaar een groot aantal instellingen te kennen gegeven dat zij, voor zover ze soortgelijke activiteiten ontplooien, maar beter kunnen fuseren. Als ze dat niet doen, dreigt een korting op hun subsidie.

De minister zei dat ze zich over deze clustering van welzijnsorganisaties uitgebreid laat adviseren door een commissie onder voorzitterschap van de Roosendaalse burgemeester Marijnen. Deze commissie onderzoekt op welke wijze de organisaties kunnen samenwerken en brengt daar over een half jaar advies over uit. d'Ancona wees erop dat WVC ongeveer 1.000 welzijnsorganisaties subsidieert.

Volgens de minister kunnen zowel WVC als de welzijnsorganisaties door te fuseren een belangrijke efficiency-winst bereiken.