Kamer eist verklaring Bukman over Gabor

DEN HAAG, 5 DEC. Minister Bukman (landbouw) moet volgende week de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de uitlatingen van zijn staatssecretaris Gabor. In een interview met deze krant verweet Gabor afgelopen zaterdag zijn ambtenaren dat ze zijn opdrachten niet naar behoren uitvoeren. Dat is “niet in overeenstemming met de werkelijkheid”, liet de geïrriteerde ambtelijke top onmiddellijk weten. In een brief betuigde Gabor vervolgens spijt over het "niet beoogde' beeld dat was ontstaan, zonder dat hij overigens de opmerkingen zelf introk. Het VVD-Kamerlid Blauw verlangt nu dat minister Bukman zich openlijk distantieert van Gabors uitspraken, die de VVD "hoogst kwalijk' en "dom' vindt. “Het is de zoveelste imago-bedervende actie van het departement”, aldus landbouwspecialist Blauw.

Ook de beide regeringsfracties, CDA en PvdA, tonen zich weinig tevreden met de kritiek van Gabor op het ambtelijk apparaat. CDA-Kamerlid J. van Noord noemt Gabors conflict met zijn ambtenaren “van de gekke”. En volgens PvdA-woordvoerder S. Huys is de handelwijze van Gabor “onwijs en staatsrechtelijk onhandig”. “Juist op een moment dat je als club van buitenaf onder druk staat, moet je dit soort grappen niet uithalen”, zegt Huys.

Fractievoorzitter R. Beckers van Groen Links kan wel begrip opbrengen voor de verwijten van Gabor dat zijn departement te veel vanuit een deelbelang redeneert. Het ministerie van Landbouw heeft de afgelopen jaren al veel kritiek te verduren gekregen, onder meer door de visfraude-affaire, die vorig haar leidde tot het aftreden van minister Braks. Na onthullingen in de media over intimidatie en afluisterpraktijken op het ministerie van Landbouw is sinds oktober een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-minister N. Smit-Kroes bezig met een onderzoek.