Heerma: onderzoek naar huur woonwagens

DEN HAAG, 5 DEC. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) gaat bekijken of de huurverhoging voor standplaatsen die woonwagenbewoners de komende jaren te wachten staat, kan worden verzacht. Deze toezegging deed hij vanmiddag in de Tweede Kamer nadat de fracties van CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links op een dergelijke maatregel hadden aangedrongen.

In februari zal Heerma de Kamer in een brief laten weten hoe hij aan haar wensen tegemoet denkt te komen. Uitgangspunt voor de staatssecretaris blijft dat de huren op den duur kostendekkend moeten worden, waarbij bewoners met lagere inkomens een beroep kunnen doen op individuele huursubsidie. Heerma wil voor woonwagens eenzelfde huursysteem invoeren als voor gewone woningen.

Deze week werd bekend dat 4.000 'a 5.000 woonwagenbewoners uit protest tegen het huurbeleid van de staatssecretaris bij hun gemeente het huurcontract hebben opgezegd. Zij vrezen vooral de forse huurverhoging die ze volgens de plannen per 1 juli 1993 moeten betalen.

Volgens het plan van de staatssecretaris zou de huur dan van 163 naar 365 gulden per maand gaan. Hij geeft echter een huurgewenningsbijdrage van 181 gulden, waardoor de bewoner zelf 184 gulden moet betalen. Die gewenningsbijdrage wordt in elf jaar steeds kleiner en komt in 2003 op 0 uit. Feitelijk betaalt de woonwagenbewoner elk jaar 13 procent meer, waardoor zijn huur in 2003 naar 624 gulden zal zijn gestegen.

De Kamereleden wezen vanochtend op een recent advies van de Raad van Advies voor de Volkshuisvesting (RAVO) waarin een gedifferiëntieerd huurprijssysteem wordt voorgesteld. Daarbij hangt het meer van de kwaliteit van de standplaats en de woonwagen zelf af of de jaarlijkse wettelijke huurverhoging wordt doorgevoerd of een extra huurverhoging dan wel een huurverlaging.