Gematigd regenwoud

De old growth (oerbos) van British Columbia maakt deel uit van een gematigd regenwoudcomplex langs de westkust van Noord-Amerika.

Door de jaarlijkse neerslag van 2000-3000 mm met uitschieters naar 4500 mm, komen hier de meest produktieve bossen ter wereld voor. De gemiddelde biomassa van de old growth is 1163 ton per hectare. De neerslag en daarmee ook de produktiviteit neemt landinwaarts af.

In tegenstelling tot tropische regenwouden worden de gematigde regenbossen van Canada gedomineerd door slechts enkele boomsoorten: Western hemlock (Tsuga heterophylla), Western red cedar (Thuja plicata) en de Douglas-spar of Oregon Pine (Pseudotsuga menziesii).

Tussen Zuid-Californië en Noord-Alaska komen slechts 25 naaldboomsoorten voor. De belangrijkste karakteristiek zijn de zeer hoge leeftijden van de individuele bomen. Exemplaren van 500-1500 jaar oud zijn geen uitzondering.

De Douglas-spar vormt doorgaans het hoogste, open kronendak van het complex en bereikt hoogten tot 100 meter. De andere twee boomsoorten vormen een tweede gesloten laag op een hoogte tot 80 meter.

Begeleidende soorten van het ecosysteem zijn de Sitka spruce (Picea sitchensis), Red alder (Alnus rubra) en de Big leaf maple (Acer macrophyllum). Deze laatste komt voornamelijk voor op voormalige open plekken of op clearcuts.

De bodem is bedekt met in verschillende stadia van rotting verkerende boomstammen. Daartussen komt de gemakkelijk kiemende Western red cedar op. Geassocieerd aan de verhoudingen van de drie dominante boomsoorten, komen diverse typen uitbundige ondergroei voor met veel varensoorten. Varens, mossen, epiphyten en lichenen bedekken grote gedeelten van levende stammen, takken en dode stompen.