Gelet op de goede resultaten van Elsevier; Vinken gevraagd te blijven

ROTTERDAM, 5 DEC. De raad van commissarissen van Elsevier (uitgever van onder andere NRC Handelsblad) ziet geen aanleiding te voorzien in de opvolging van prof. P.J. Vinken (65) en prof. L. van Vollenhoven (64), de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van bestuur.

Besloten is dat beide heren hun functies zullen blijven vervullen tot ultimo 1994. De raad van commissarissen heeft dit besluit gisteren genomen “gelet op de goede ontwikkeling van het concern.” De winst per aandeel van Elsevier heeft zich de laatste vijf jaar beter ontwikkeld dan die van andere Europese uitgevers.

Het komt zelden voor bij grote beursvennootschappen dat bestuurders de mogelijkheid wordt geboden na hun 65ste aan te blijven. Een uitzondering vormde wijlen G. van Driel, de voorzitter van Wessanen, die aanbleef tot zijn 67ste. Maar bij Wessanen was er geen officiële regeling die bestuurders verplichtte afscheid te nemen. Bij Elsevier is de regel nu veranderd. Eerder was Vinken al gevraagd te blijven tot na zijn 62ste, de officiële vertrekdatum.

Dat gebeurde bij commissarissen van het concern overigens al eerder. Om jhr M.F. van Lennep langer in de raad te houden werd de statutaire leeftijdsgrens veranderd van 70 tot 72. Het komt vaker voor dat ondernemingen op deze wijze commissarissen langer houden. Het komt ook voor dat commissarissen de leeftijdsgrens gebruiken om niet goed functionerende collega's zonder boze woorden uit het college te krijgen.

Het Elsevier-concern kende al eerder een uitzondering op de algemene regel. Nederlandse Dagbladunie-bestuurder W. Pluygers wist als speciale voorwaarde bij de fusie tussen NDU en Elsevier te bedingen dat hij tot zijn 67ste lid kon blijven van het bestuur van de combinatie.

In Nederland is alleen de leeftijdsgrens voor commissarissen (72) wettelijk geregeld. Bestuurders vallen onder interne regelingen. De Rotterdamse hoogleraar staats- en bestuursrecht prof.mr. H. van Maarseveen, heeft de juridische aspecten van "leeftijdsdiscriminatie', die vrijwel uitsluitend in Nederland voorkomt, al in 1987 aan de kaak gesteld.

De raad van bestuur van Elsevier is dit jaar uitgebreid met J.J. Kels, P.C.F.M. Vlek en K. Nelson. Deze laatste is onlangs onverwacht overleden. C.B. Alberti en H.B.M. Luykx maken reeds langer deel uit van de raad.