"Frankrijk en Luxemburg voldoen aan criteria ECB'

DEN HAAG, 5 DEC. De weg naar economische convergentie binnen de Europese Gemeenschap is nog lang. In 1990 voldeden van de twaalf EG-landen alleen Frankrijk en Luxemburg aan de criteria die gelden voor het lidmaatschap van de Europese Centrale Bank (ECB). Niet alleen Nederland, maar ook Duitsland zou buiten de boot zijn gevallen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nijmeegse economen A. Kolodziejak en G. Muijzers.

Duitsland, het economisch bastion van Europa, had in 1990 een financieringstekort van de overheid van 3,2 procent van het bruto nationaal produkt, hoger dan de ECB-norm van 3,0 procent. Aan de andere criteria (met betrekking tot de staatsschuld, de inflatie, de rente en de wisselkoers) voldeden de Duitsers wèl.

Nederland schoot in 1990 zowel op het front van het financieringstekort (5,4 procent) als de staatsschuld (77,8 procent, mag maximaal 60 procent van het bnp bedragen) tekort. Wat betreft de staatsschuld voldeden ook België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Portugal niet aan de norm.En met betrekking tot het financieringstekort zaten naast Nederland ook België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje aan de verkeerde kant van de ECB-norm. Het Verenigd Koninkrijk voldeed in 1990 aan alle ECB-normen, uitgezonderd die voor de rente en de wisselkoers. De ECB zal op zijn vroegst in 1997 worden opgericht. Overigens heeft minister Kok van financiën recent duidelijk gemaakt dat de ECB-normen “met verstand” zullen worden gehanteerd.

Het Nederlandse ontwerpverdrag inzake de Economische en Monetaire Unie (EMU), dat komend weekeinde op de EG-top in Maastricht moet worden goedgekeurd, noemt ook de "gulden financieringsregel' als leidraad. Die regel houdt in dat het overheidstekort na aftrek van de overheidsinvesteringen positief moet zijn.