Forum komt met eigen alternatief voor bezuinigingsplannen

ENSCHEDE, 5 DEC. Het Enschedese Forum, dat operavoorstellingen en concerten geeft, heeft gisteren een alternatief gepresenteerd voor het plan dat het Gelders Orkest en het Brabants Orkest onlangs hebben voorgelegd aan de Raad voor de Kunst, nu minister d'Ancona (WVC) in het komende Kunstenplan wil bezuinigen op muziek en opera buiten de Randstad. Volgens Forum is het eigen plan om Forum in zijn huidige vorm te laten bestaan niet alleen beter maar ook goedkoper.

Forum bestrijdt op felle wijze het plan van de twee orkesten, dat Forum als operagezelschap wil reduceren tot een produktiekern met een veel kleiner orkest dan het nu heeft. Daartegenover zouden de orkesten in Groningen, Gelderland en Brabant groter moeten worden dan de 79 musici waarmee ze volgens minister d'Ancona moeten gaan werken. Forum zegt dat het eigen Filharmonisch Orkest moet gaan functioneren als het volwaardige symfonieorkest voor Oost-Nederland, een taak in combinatie met het Gelders Orkest moet worden vervuld. Forum wil over programmering en spreiding van operavoorstelligen vergaande afspraken gaan maken met de Nederlandse Opera.

Forum noemde het "plan-Hierck', genoemd naar Gelders Orkest-directeur Hans Hierck, eerder al "broedermoord'. Maar gisteren beschuldigde Forum de twee andere orkesten er ook van mee te werken aan afbraak van kunst en cultuur. Volgens Forum verdwijnt met uitvoering van het "plan-Hierck' de enige structurele operavoorziening buiten de Randstad, wordt de spreiding van het concertaanbod tot drie a vier concertzalen per regio, wordt het symfonisch aanbod in de drie regio's met een kwart beperkt, gaan 75 banen in de kunstsector verloren, worden voor de orkesten wel maar voor de opera in de regio geen randstedelijke normen gehanteerd.

Forum zegt dat het "plan-Hierck' niet, zoals de opstellers beweren 4,5 miljoen bezuiniging oplevert, maar 2,35 miljoen meer subsidiegeld kost dan de huidige situatie. Verder stelt Forum dat het met een uitbreiding tot 155 musici (of 145 als wordt gekozen voor een minder gevarieerd repertoire) in staat is met 90 operavoostellingen en 180 concerten hetzelfde te leveren als een regionaal orkest, twee begeleidingsorkesten en twee operaproduktiekernen gezamenlijk. En dat dan nog bovendien tien miljoen gulden goedkoper dan met uitvoering van het "plan-Hierck' omdat dubbele taak efficiënter werkt. Over de hele kunstenplanperiode van vier jaar levert het eigen plan volgens Forum een besparing op van 21 tot 35 miljoen gulden.