Duitsland scherpt boycot Servië en Montenegro aan

BONN- ZAGREB, 5 DEC. Duitsland heeft gisteren alle transportakkoorden met Joegoslavië opgezegd. De maatregel is uitdrukkelijk gericht tegen Servië en in mindere mate ook tegen Montenegro.

Als gevolg van de maatregel zal de Joegoslavische luchtvaartmaatschappij JAT niet langer op Duitsland mogen vliegen. Ook Servische schepen en vrachtwagens zijn niet langer welkom in de Bondsrepubliek.

Het Kroatische parlement heeft gisteren een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in culturele en politieke autonomie voor de Servische minderheid. Die autonomie zal er komen zodra de oorlog is afgelopen.

Het voorstel, unaniem aangenomen door het parlement, voorziet in Servisch zelfbestuur in de gebieden waar de Serviërs een meerderheid van de bevolking vormen. Ze krijgen de controle over hun politie, hun rechtbanken, hun scholen en eigen media en zij mogen hun eigen etnische symbolen voeren. Een voorwaarde is wel dat door middel van een nieuwe volkstelling wordt vastgesteld waar de Serviërs in de meerderheid zijn.

Met de nieuwe wet keren de Kroaten op hun schreden terug. Na de verkiezingen van vorig jaar werd een nieuwe grondwet opgesteld, waarin geen ruimte meer was voor autonomie van de Servische minderheid (600.000 zielen, twaalf procent van de totale bevolking van Kroatië) en waar die minderheid zelfs niet in voorkwam. Die discriminatie heeft in de maanden daarna een belangrijke rol gespeeld in de aanloop tot de oorlog. In Kroatië begon ze met de eenzijdige uitroeping van de autonomie door de Servische minderheid, een actie die door Zagreb niet werd erkend en die al snel leidde tot vijandelijkheden. De Servische milities die inmiddels eenderde van het grondgebied van Kroatië hebben veroverd, hebben dat gerechtvaardigd met het argument dat de Serviërs in het onafhankelijke Kroatië vervolgd worden. (Reuter, UPI)