Driekwart van Europa ontvangt te zure regen

Grote delen van Europa, vooral in het noorden en het noordwesten, zijn gevoelig voor zuurvormende depositie ("zure regen').

Het merendeel daarvan is toch onderhevig aan een hoge zuurbelasting, wat leidt tot schade aan bossen en oppervlaktewateren. Dit is de belangrijkste bevindingen van het rapport "Mapping Critical Loads for Europe' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven.

De critical load is een schatting van het maximale niveau van zure depositie dat nog niet leidt tot schade. Hoe lager de critical load, des te gevoeliger is het ecosysteem. De gevoeligste gebieden liggen in Scandinavië, Noord-USSR, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Een vergelijking van de werkelijke zure depositie met de critical loads laat zien dat de grootste overschrijding (meer dan 2000 equivalenten per hectare per jaar) voorkomt in Centraal en Noord-West Europa. De werkelijke zure depositie is in ongeveer 75% van Europa hoger dan de critical loads.

Centraal en Noord-West Europa krijgen een zure depositie die meer dan het twintigvoudige zijn van de critical load. De critical loads in Spanje, Portugal, Italië en Griekenland worden niet of nauwelijks overschreden.

Het rapport is geschreven door het Coordination Center for Effects van het RIVM in samenwerking met het Winand Staring Centrum te Wageningen en wetenschappers uit 15 Europese landen.