Dode negerhoofdman leidt tot sportprotesten

MADRID, 5 DEC. Een halverwege de vorige eeuw gestorven negerhoofdman uit Zuidelijk Afrika verstoort sinds enige weken de rust in het Catalaanse stadje Banyolas, waar volgend jaar de Olympische roei- en kanowedstrijden worden gehouden. De hoofdman staat, geprepareerd en opgezet, in het stedelijk anthropologisch museum. Een zwarte inwoner van de stad, de medicus Alfonso Arcelin, voelt zich beledigd en in zijn grondwettelijke rechten aangetast door dit deel van de expositie. Hij wil de Afrikaanse deelnemers aan de Spelen oproepen tot een boycot van de activiteiten in Banyolas als het geconserveerde lijk niet wordt weggehaald.

Roeien en kanoën genieten nauwelijks belangstelling van de Afrikaanse landen, maar in Banyolas maakt men zich niettemin ernstig zorgen over het protest. De klachten van Arcelin hebben geleid tot een tegencampagne met affiches, stickers en speldjes waarop de hoofdman staat afgebeeld, vergezeld van teksten als "Wij houden van je, blijf bij ons'. De gemeenteraad heeft vorige week na uitvoerige beraadslagingen besloten de hoofdman inderdaad te laten staan. Niet het enthousiasme van de bevolking, maar de argumenten van de museumstaf gaven daarbij de doorslag.

De naamloze hoofdman werd in de vorige eeuw door de Franse avonturier en preparateur Eduard Verraux uit zijn graf geroofd en na behandeling verkocht aan de Barcelonese verzamelaar Francisco Darder. Deze opende in 1888 een anthropologisch rariteitenkabinet in de Catalaanse hoofdstad, dat in 1916 naar Banyolas werd verplaatst. Sindsdien is de opstelling praktisch ongewijzigd gebleven. De conservatoren menen dat juist daardoor een prachtige indruk wordt gegeven van de opvattingen over volkenkunde en museumbeleid aan het einde van de vorige eeuw. Zij betogen verder dat de verzameling ook tal van schedels en ledematen van blanken bevat en dat overal in Europa mummies uit Egypte en Zuid-Amerika zijn tentoongesteld zonder dat Arabieren en Indianen zich hierdoor beledigd voelen. Dokter Arcelin heeft echter aangekondigd dat hij zijn protest niet opgeeft en nu internationale acties zal beginnen.

    • H.M. van den Brink