Directie van Sijthoff stelt beleidsplan op

RIJSWIJK, 5 DEC. De directie van Sijthoff Pers moet dringend worden uitgebreid en er moet een beleidsplan worden opgesteld voor de toekomst van het bedrijf. Enkele honderden personeelsleden van de krantenuitgever hebben zich gisteren hiervoor uitgesproken tijdens een massaal bezochte personeelsbijeenkomst.

Directie en ondernemingsraad hebben diepgaande verschillen van opvatting over gevoerd en te voeren beleid. De komst van een ondernemingsplan vormt daarbij al enige maanden het grote strijdpunt. Dit voorjaar liet de directie weten dat gezien de matige financiële resultaten bij Sijthoff Pers 150 tot 200 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. De ondernemingsraad werd vervolgens met tal van deelplannen geconfronteerd.

Voorafgaand aan de personeelsvergadering kwam de directie op dit punt alsnog over de brug. Half december komt de directie met een beleidsplan. Zij zal daarbij deskundige hulp inroepen. Sijthoff Pers boekte vorig jaar een bedrijfsresultaat van zes miljoen gulden op een omzet van zo'n 240 miljoen gulden. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een verlies van enige miljoenen. Het uiteindelijke resultaat is onder meer afhankelijk van steun van het Bedrijfsfonds voor de Pers. In 1989 kreeg Sijthoff van het bedrijfsfonds 3,9 miljoen gulden steun. Of voor 1990 en de jaren daarna steun wordt gegeven is afhankelijk van de toekomstige vorm van het fonds.