Carabinieri heeft genoeg van politiek

ROME, 5 DEC. In een verklaring die als een bom is ingeslagen heeft de vakbond van de carabinieri, de paramilitaire politie in Italië, de kritiek van president Cossiga op het politieke stelsel onderschreven en gezegd Cossiga's “houweelslagen” tegen het systeem na te zullen volgen.

“De carabinieri zijn mannen van opoffering, stilzwijgen en onvoorwaardelijke trouw aan de GEZONDE instituties (de hoofdletters staan in de verklaring, ML); mannen van toewijding en onwrikbare gehoorzaamheid, maar het is niet moreel hun geduld te misbruiken”, aldus de verklaring van de Cocer, de vakbond van carabinieri.

De verklaring werd door vrijwel alle politieke partijen veroordeeld als in strijd met de grondwet - alleen de neofascistische Italiaanse Sociale Beweging MSI steunde de carabinieri. Sommige parlementsleden zagen er een dreigement met een staatsgreep in.

Het lopende debat in de Kamer werd gisteren meteen opgeschort om over het document te kunnen spreken. Premier Andreotti noemde de verklaring “een daad van buitengewone ernst”. Minister van defensie Rognoni, onder wie de carabinieri vallen, heeft disciplinaire maatregelen aangekondigd tegen de vakbond. Hij sprak van “een politiek en institutioneel onaanvaardbaar document”. De commandant van de carabinieri, generaal Antonio Viesti, heeft zich gedistantieerd van het communiqué.

De bond hekelt de “onverschilligheid van de politieke wereld” voor de problemen van dit politiekorps, zegt dat deze “niet langer toelaatbaar” is en verklaart zich bereid “met alle middelen en tegen alle kosten” de belangen van de carabinieri te verdedigen.

Het onverwachte optreden van de bond van carabinieri heeft het gevoel van politieke en institutionele verwarring verder vergroot. De socialistische leider Bettino Craxi zei dat er direct vervroegde verkiezingen uitgeschreven moeten worden.

De verklaring van de carabinieri is indirect uitgelokt door president Cossiga. Deze had eind september dit politiekorps opgeroepen om een oordeel uit te spreken over de kritiek op de president. Van verschillende kanten is Cossiga verweten dat hij met zijn aanvallen op de gebreken in het politieke stelsel zijn rol als president-boven-de-partijen heeft verlaten. De ex-communistische Democratische Partij van Links wil hem daarom tot aftreden dwingen.

De vakbond sprak niet alleen “de volledige solidariteit” met Cossiga uit, maar zei zelfs diens omstreden aanvallen tot voorbeeld te willen nemen. In hun 177-jarige bestaan zijn de carabinieri, nu 107.000 man sterk, vrijwel nooit zo openlijk in conflict gekomen met de regering.

    • Marc Leijendekker