Akkoord PvdA en CDA over inleveren bij ziekte van vakantiedag

DEN HAAG, 5 DEC. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer gaat akkoord met het voorstel van CDA-woordvoerder Biesheuvel om werknemers al per 1 januari 1992 bij ziekte een vakantiedag te laten inleveren.

Tegen de wil van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) stemt een meerderheid van de Kamer vanmiddag vóór het voorstel. Naast het inleveren van vakantiedagen wil het CDA ook de aanvulling van 70 tot 100 procent van het laatstverdiende loon bij ziekte vervroegd ongedaan maken. Hierbij krijgt de fractie echter geen instemming van coalitiegenoot PvdA.

Beide wetswijzigingen zouden pas in het voorjaar aan de orde komen, wanneer het omstreden pakket WAO-ingrepen van het kabinet in werking treedt. Het CDA wil de twee wetswijzigingen echter nu al invoeren, zodat ze als basis kunnen dienen voor de CAO-onderhandelingen in het voorjaar.

Ter Veld zei gisteren in de Kamer dat ook zonder wetswijziging vrije dagen kunnen worden ingeleverd, en dat de inkomsten bij ziekte naar zeventig procent kunnen. Zij vond het “onelegant” om maatregelen voor werknemers nu al vervroegd door te voeren, terwijl die voor werkgevers pas in de zomer in werking treden.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is het in grote lijnen met de staatssecretaris eens. Toch steunt de fractie de motie van Biesheuvel over de vakantiedagen, omdat “de Stichting van de Arbeid er uitdrukkelijk om heeft gevraagd”, aldus PvdA-woordvoerster Bijlen.

De FNV is gebelgd over de gang van zaken en vindt het niet terecht dat er uit een heel pakket maatregelen “zomaar een paar worden uitgeplukt, die bovendien toevallig negatief uitpakken voor werknemers”.

De industriebonden van FNV en CNV wijzen het inleveren van vrije tijd bij ziekte en het korten van uitkeringen bij de volgende CAO-afspraken fel van de hand. Hiermee nemen ze afstand van de centrale aanbevelingen van hun vakcentrales en werkgevers, zoals die in de Stichting van de Arbeid tot stand waren gekomen.