Advies aan hemofiliepatiënten om schade te claimen

AMSTERDAM, 5 DEC. Hemofilie-patiënten die zijn geïnfecteerd met het aidsvirus (HIV) of inmiddels aan aids lijden, moeten bij de overheid een schade-claim indienen. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van hemofiliepatiënten haar leden aanbevolen.

Die schadeclaims moeten niet alleen worden gericht aan de overheid, maar ook aan de ziekenhuizen waar deze patiënten zijn behandeld, aan de betrokken bloedbanken en aan de producenten van bloedprodukten. Voor de hoogte van de te eisen schadeloosstelling verwijst de vereniging naar de Scandinavische landen, waar geïnfecteerde hemofiliepatiënten inmiddels rond 100.000 gulden uitgekeerd hebben gekregen. In Ierland is een bedrag van rond de drie ton betaald, en de Britse overheid heeft na aanvankelijke weigering van mevrouw Thatcher begin dit jaar twee ton aan deze slachtoffers uitgekeerd.

Sinds 1979 zijn in Nederland op een totaal van 1.200 hemofiliepatiënten ongeveer 170 mensen met HIV geïnfecteerd. Inmiddels hebben 33 van hen aids gekregen, van wie de helft is overleden.

Hemofilie is een erfelijke afwijking in de bloedstolling die voornamelijk voorkomt bij mannen. Bloedingen duren veel langer dan normaal, omdat in het bloed een zogeheten stollingsfactor ontbreekt. De ziekte veroorzaakt vooral bloedingen in spieren, gewrichten en zacht weefsel. Om dat te voorkomen worden hemofiliepatiënten enkele malen per week behandeld met bloedprodukten waarin hoge concentraties van de ontbrekende stollingsfactor zitten.

Aangenomen mag worden dat na 1985, toen testmateriaal beschikbaar was om bloed en bloedprodukten te screenen, geen besmettingen in Nederland langs deze weg meer zijn voorgekomen.

Pag 3:

Patiënten geïnfecteerd met aidsvirus

Veruit de meeste, zo niet alle hemofiliepatiënten die zijn geïnfecteerd met het aidsvirus, moeten de infectie hebben opgelopen tussen 1979 en 1985. Hoeveel mensen buiten de groep hemofiliepatiënten door transfusies zijn geïnfecteerd is niet bekend, maar naar schatting is die groep niet groter dan 150.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer in juni van het vorig jaar toegezegd "de positie van door bloedprodukten met HIV geïnfecteerde hemofiliepatiënten te bezien'. Het CDA-Kamerlid Janmaat-Abee heeft de bewindsman nu gevraagd welke stappen hij daartoe sedertdien heeft ondernomen.

Naast het persoonlijk leed dat de betrokken patiënten ondervinden, worden zij steeds meer geconfronteerd met extra financiële lasten, stelt de Nederlandse Vereniging van hemofilie-patiënten. Ook nabestaanden krijgen daarmee te maken, vooral omdat de groep is uitgesloten van allerlei vormen van levens- en risicoverzekeringen.

C. Smit, directeur van de vereniging, wijst er op dat de overheid niets concreets te verwijten valt. Zodra een test beschikbaar was, is die direct gebruikt en voor die tijd was al lange tijd sprake van intensieve preventieprogramma's. Een eventuele uitkering moet dan ook meer worden gezien als een gebaar van morele verantwoordelijkheid jegens deze groep, aldus Smit.