Ziekenhuisraad: extra geld nodig voor opvang van gedragsgestoorden

DEN HAAG, 4 DEC. Voor het opvangen van crisissituaties waarin ernstig gedragsgestoorden in zwakzinnigeninrichtingen verkeren, is volgend jaar acht miljoen gulden extra nodig. Dat staat in een advies van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) dat morgen op het ministerie van WVC zal worden aangeboden.

Het advies is een vervolg op de resultaten van een groot onderzoek dat een jaar geleden werd afgesloten over de problemen van en met gedragsgestoorde patiënten. Uit dit onderzoek bleek dat er bij 3.000 bewoners sprake is van ernstig probleemgedrag, van wie 1.150 bewoners zeer ernstig tot extreem ernstig gedrag en psychische problemen vertonen. Toen staatssecretaris Simons (volksgezondheid) een jaar geleden het rapport "Ernstig probleemgedrag' in ontvangst nam, vroeg hij de NZR een advies over de aanpak van de problemen.

De sectie zwakzinnigenzorg van de NZR berekende dat een extra bedrag van 50 miljoen gulden noodzakelijk is om aan een structurele oplossing van de problematiek van gedragsgestoorde verstandelijk gehandicapten te kunnen werken. Hiervan is 8 miljoen nodig om een crisisbudget te kunnen formeren voor alle instellingen. Met de overige 42 miljoen zouden Very Intensive Care-eenheden moeten worden bekostigd. Dit zijn eenheden van maximaal zes bewoners, deskundige begeleiding en extra, speciaal opgeleid personeel.

Instellingen hebben in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid voor de opvang en behandeling van gedragsgestoorde, stelt de sectie zwakzinnigenzorg in het advies. “Maar soms schiet de basiszorg tekort en moeten bewoners individueel behandeld kunnen worden om crisissituaties niet te laten escaleren.” Dat kan volgens de NZR niet betaald worden uit het reguliere budget van de instellingen.