Verzekeraars meten gezamenlijk resultaat van beleggingen

AMSTERDAM, 4 DEC. Zowel de grote Nederlandse verzekeraars als hun klanten hebben een steeds grotere interesse voor de meting van de resultaten van de beleggingsportefeuilles waaruit zij levensverzekeringen en pensioenen uitkeren. Onderlinge vergelijking van de resultaten geeft een klant beter inzicht bij welke pensioenverzekering hij het beste beleggingsresultaat kan verwachten.

Deze week maakten de verzekeringsmaatschappijen Aegon, Amev, Centraal Beheer, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en de Reaal Groep bekend dat zij de stichting Meetwijzer hebben opgericht. De stichting zal op een onafhankelijke manier het resultaat van de door de verzekeraars beheerde beleggingsportefeuilles meten. Meetwijzer heeft voor dit doel een overeenkomst gesloten met de Schotse WM Company in Edinburgh, één van de grootste bureaus ter wereld op het gebied van de meting van beleggingsresultaten.

In de portefeuilles, die de zes grote verzekeringsmaatschappijen beheren, zitten de bij de maatschappijen ondergebrachte (her)verzekerde pensioengelden en levensverzekeringen. De verzekeraars die nu in Meetwijzer zijn verenigd, verzrogen voor hun klanten grote collectieve pensioenverzekeringen.

De zes maatschappijen hebben gezamelijk beleggingsportefeuilles ter waarde van in totaal 30 miljard gulden bijeengebracht. Dat bedrag, dat groot genoeg is voor objectieve meting, komt van de 150 grootste klanten van de zes verzekeraars.

Volgens A.J.H. Diemel, directeur van Amev Levens- en Schadeverzekering en woordvoerder van Meetwijzer, is er de laatste tijd steeds meer aandacht ontstaan voor het resultaat van de beleggingsportefeuilles van de verzekeraars. Volgens Diemel zal die ontwikkeling in de komende jaren alleen maar doorzetten. “Klanten stellen in toenemende mate vragen over hun pensioenverzekering. Ze willen openheid en verlangen dat de pensioenbeheerder verantwoording aflegt over wat er met zijn pensioengelden gebeurt”, zegt Diemel.

Om wildgroei van meetinstrumenten tegen te gaan, besloten de verzekeraars uiteindelijk de handen ineen te slaan en één "meetlat' te introduceren. “We willen met Meetwijzer zorgen voor een onafhankelijk en objectief instrument waarmee op een verantwoorde manier kan worden beoordeeld hoe de pensioengelden door deze zes maatschappijen zijn belegd”, legt Diemel uit.

De beoordeling van de beleggingen door Meetwijzer blijft in eerste instantie voor intern gebruik en zal niet naar buiten worden gebracht. Meetwijzer wil zich bij de metingen overigens niet beperken tot de resultaten van de beleggingen van de verschillende maatschappijen afzonderlijk. De stichting denkt ook te kunnen onderzoeken en toelichten waarom het resultaat van een bepaalde portefeuille van een van de verzekeraars afwijkt van het totale beleggingsresultaat van de zes maatschappijen samen.

Meetwijzer wil zich in de toekomst ook openstellen voor samenwerking op het gebied van beleggen met pensioenfondsen.