Vertrouwenscrisis bij Sijthoff Pers over toekomst onderneming

DEN HAAG, 4 DEC. Tussen de directie van krantenuitgeverij Sijthoff Pers in Den Haag en de ondernemingsraad is grote onenigheid ontstaan over de toekomst van het bedrijf. De OR van Sijthoff Pers spreekt in een interne notitie van een “vertrouwenscrisis” en wil dat de raad van commissarissen “snel en geruisloos” ingrijpt.

De OR zou vanmiddag van het voltallige personeel toestemming vragen om naar de rechter te stappen wanneer de directie plannen voor reorganisaties doorzet. Bij Sijthoff Pers moeten 150 tot 200 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten.

De crisis bij Sijthoff Pers is volgens de notite van de OR ontstaan door “zwalkend beleid” van de directie, het “niet nakomen van afspraken, slecht omgaan met mensen in de onderneming, gebrek aan toekomstvisie en onvermogen om sturing te geven” aan de organisatie. Volgens de OR vloog de “vlam in de pan” toen een directielid de raad “belastte met een reeks van halve en hele onwaarheden”. De OR voelt zich “geschoffeerd en gepasseerd”. Een lijst met “ernstige voorbeelden van verkwisting” door de directie was niet bespreekbaar.

Het interne stuk beschrijft aan de hand van enkele concrete gevallen hoe van de directie plannen voor reorganisaties in het bedrijf voortdurend veranderde. Adviezen van de OR werden door de directie genegeerd of gewijzigd. Soms werden reorganisaties doorgevoerd zonder instemming van de OR.

Op 23 april van dit jaar kondigde de directie aan dat 150 à 200 arbeidsplaatsen moesten verdwijnen gezien de matige financiële resultaten van het bedrijf. De vakbonden vonden dat de noodzaak voor de personeelsvermindering onvoldoende was aangetoond. Bonden en OR vroegen om een beleidsplan. De directie ging volgens de notitie van de OR echter door met het presenteren van deelplannen, waarvan volgens de OR de gevolgen onvoldoende waren aangegeven. De OR bleef bij de directie hameren op de wenselijkheid van een alomvattend toekomstplan voor het bedrijf, zeker in het licht van “opmerkingen” door de directie die wezen op een “dramatisch einde” voor Sijthoff Pers.

Sijthoff Pers boekte vorig jaar een bedrijfsresultaat van zes miljoen gulden op een omzet van zo'n 240 miljoen gulden. Vorig jaar ontving het bedrijf negen miljoen gulden van het Bedrijfsfonds voor de Pers voor noodlijdende kranten. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een verlies van zo'n tien miljoen gulden.

Woordvoerders van de OR en van de FNV-bond Druk en Papier wilden vanmorgen in afwachting van de personeelsvergadering niet nader ingaan op de situatie bij Sijthoff Pers. De directie van Sijthoff Pers was niet beschikbaar voor commentaar.

    • Zeger Luyendijk