Ter Veld: per 1 januari nog geen vakantie kwijt bij ziekte

DEN HAAG, 4 DEC. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) wil niet tegemoetkomen aan de wens van de CDA-fractie in de Tweede Kamer de wet zo te wijzigen dat werknemers al per 1 januari 1992 gedwongen kunnen worden vakantiedagen bij ziekte in te leveren.

Dit bleek vanochtend tijdens de behandeling in de Kamer van een eerste pakket maatregelen ter bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het gaat hierbij nog niet om de omstreden WAO-plannen die het kabinet in juli vaststelde. Deze plannen worden pas in het voorjaar door de Kamer behandeld. Maandag vroeg CDA-woordvoerder Biesheuvel echter om een voorschotje op deze plannen door al per 1 januari de wetswijzigingen door te voeren die nodig zijn om werknemers vakantiedagen te laten inleveren, en de aanvulling van 70 tot 100 procent van het laatstverdiende loon bij ziekte ongedaan te maken. Ter Veld weigert nu op Biesheuvels voorstel in te gaan. Niet uit principiële overwegingen - “ik heb het wetsontwerp zelf gemaakt” - maar omdat ze het niet "elegant' vindt ten opzichte van de werknemers om hen nu al strafmaatregelen op te leggen, terwijl de "negatieve prikkels' voor werkgevers pas in het voorjaar aan de orde komen. Deze bestaan er onder andere uit dat werkgevers de eerste zes weken ziekteverzuim voor eigen rekening moeten nemen.

Het argument van Biesheuvel voor het vervroegen van de wetsonderdelen op de vakantiedagen en de aanvulling op de ziektewetuitkering is dat de maatregelen op deze manier in de CAO-onderhandelingen van het komend voorjaar kunnen worden meegenomen. Ter Veld ziet echter geen belemmering voor de sociale partners om ook zonder wetswijziging bij de komende CAO-onderhandelingen maatregelen te treffen. Zo is het volgens haar nu al mogelijk om een aantal maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door werknemers atv-dagen te laten inleveren.

Ook het niet aanvullen van de Ziektewetuitkering tot 100 procent is volgens haar nu al mogelijk. Evenals de PvdA-fractie, die tegen het voorstel van Biesheuvel is, vindt Ter Veld het belangrijk dat voor een wetswijziging eerst het advies van de Raad van State en de Sociale Verzekeringsraad wordt afgewacht.