RUSSISCHE BOOKER PRIZE

Er komt een speciale Booker Prize voor Russische literatuur naast de bestaande Britse Booker Prize. Met de prijs, die in 1992 voor het eerst wordt uitgereikt, is een bedrag van ongeveer 35.000 gulden gemoeid.