Recyclingbedrijf PWR naar Transclean

Het op 21 november failliet verklaarde recyclingbedrijf PlasticWaste Recycling (PWR) in Heiloo is onder voorbehoud overgenomen door het Heemsteedse afvalverwerkingsbedrijf Transclean.

Het voorbehoud betreft verzet van een schuldeiser tegen het uitgesproken faillissement. Dit verzet dient donderdag voor de Alkmaarse rechtbank.

PWR is het enige Nederlandse bedrijf dat uit huishoudelijk plastic afval onder meer palen, planken, straatmeubilair en beschoeiingen vervaardigt. Het bedrijf heeft met wisselend resultaat getracht dit materiaal aan met name overheden te verkopen. Tot dusver evenwel bleek die mogelijkheid beperkt. Volgens PWR-directeur T. de Soet biedt de financiële basis van Transclean goede vooruitzichten voor een krachtige aanpak van de verkoop. Transclean is onderdeel van het bouwbedrijf Cementbouw uit Heemstede.

De orderpositie laat toe dat alle 15 personeelsleden waarschijnlijk in het bedrijf werkzaam kunnen blijven. De in Heiloo gevestigde fabriek zal mogelijk naar elders verhuizen.