Rechters staken in Italië

ROME, 4 DEC. In een ongebruikelijke staking heeft een deel van de 6.800 rechters in Italië gisteren het werk neergelegd om te protesteren tegen wat zij zien als pogingen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan te tasten. Volgens de organisatoren deed tachtig procent van de rechters aan de actie mee, de regering houdt het op veertig à vijftig procent.

De rechters hebben kritiek op het optreden van president Cossiga, die felle kritiek heeft geuit op het functioneren van de justitie, en op het voorstel van de minister van justitie voor een speciale procureur-generaal tegen de mafia. Volgens de rechters brengt zo'n super-procureur tegen de mafia de onafhankelijkheid van de justitie in gevaar, omdat hij onder de minister van justitie valt. Het Italiaanse vervolgingsbeleid is volledig autonoom. Het verzet tegen de mafia-procureur wordt overigens door weinig mensen gedeeld.

Van de grote politieke partijen steunt alleen de ex-communistische Democratische Partij van Links de staking. Directe aanleiding voor de protestactie is een ingreep van president Cossiga. Deze verbood het de Opperste Raad voor de Magistratuur (CSM) te spreken over een aantal volgens hem politieke onderwerpen. De CSM probeerde volgens Cossiga, die hierin van verschillende zijde is gesteund, op de stoel van de wetgever te gaan zitten.

Cossiga heeft de afgelopen maanden regelmatig kritiek geuit op de CSM, een orgaan dat volledig is verpolitiseerd en waarin de zetels worden verdeeld overeenkomstig de politieke kleur van de leden. De verhouding tussen de president, die wordt geacht de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te garanderen, en de CSM zijn verder verslechterd door een aantal persoonlijke aanvallen van Cossiga op individuele rechters.

    • Marc Leijendekker