Raad wil Stadion op monumentenlijst

AMSTERDAM, 4 DEC. De Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM) heeft gisteren tot veler verrassing geadviseerd het Olympisch Stadion op de rijksmonumentenlijst te plaatsen.

De Raad heeft dat geschreven in een advies aan stadsdeel Zuid. In 1987 meende dezelfde Raad naar aanleiding van een informeel verzoek nog dat het stadion gesloopt kon worden. Dit omdat de tweede ring van gewapend beton, die in 1937 aan het stadion werd toegevoegd, het concept van het bouwwerk zou hebben aangetast. De Raad stelt nu voor het stadion te moderniseren. Wethouder Tiemersma van stadsdeel Zuid meende in een eerste reaktie dat het advies niets aan de bestaande sloopplannen hoeft te veranderen.