Onderzoek: PvdA "zwak' bestuurd

DEN HAAG, 4 DEC. Het partijbureau van de Partij van de Arbeid in Amsterdam wordt "onvoldoende' en "zwak' bestuurd. Het stafoverleg wordt voornamelijk gebruikt om politieke discussies te voeren en niet voor de bedrijfsvoering. De organisatie kenmerkt zich door ongestructureerdheid en "goedwillend hobbyisme'. “Er heerst een praat- en denkcultuur; geen doe-cultuur.”

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het vertrouwelijke rapport “Van het hoofd naar de handen” van de adviesgroep Diemen & Van Gestel, dat op verzoek van het partijbestuur het bureau doorlichtte. Het rapport werd al in juni uitgebracht, maar lekte pas gisteren via Het Parool uit. Doordat weinig werk wordt uitbesteed en problemen worden omzeild ondervinden de PvdA-leden volgens het adviesbureau maar weinig ondersteuning van het partijbureau.

Sinds begin oktober heeft een interim-manager, mevrouw Y. ten Cate, de leiding over het partijbureau om orde te scheppen in de organisatie, die volgens het rapport “bol staat van ontevredenheid en frustratie”. De reorganisatie van het partijbureau is overigens nog maar het begin van grote organisatorische veranderingen in de PvdA. In maart volgend jaar beslist het partijcongres over het rapport van de commissie Van Kemenade, die grote veranderingen voorstelt in de partijorganisatie als geheel.

Al in 1987 werd door een partijcommissie onder leiding van het huidige Kamerlid B. Middel geconstateerd dat het partijbureau, “die lui daar aan de Witsenkade”, weinig populair was bij de leden.