Onderzoek naar agressie patiënten

DEN HAAG, 4 DEC. De Inspectie voor de Geestelijke Gezondheid onderzoekt de agressie van psychiatrische patiënten jegens verpleegkundigen in alle Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen in het land.

De directies en verpleegkundigen worden over dit onderwerp schriftelijk geënqueteerd. Doel is om een totaalbeeld te krijgen van het verschijnsel van agressie van patiënten tegenover verpleegkundig personeel. Volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Limburg heeft tien procent van de verpleegkundigen op psychiatrische afdelingen maandelijks last van fysieke agressie van patiënten. Twaalf procent wordt wekelijks bedreigd. Tien procent van de psychiatrisch verpleegkundigen komt jaarlijks terecht in de ziektewet als gevolg van fysiek letsel opgelopen door agressieve handelingen van patiënten.