Kritiek op trage tempo sociale vernieuwing

DEN HAAG, 4 DEC. De Commissie-Schaefer die zich bezig houdt met sociale vernieuwing heeft vernietigende kritiek op kabinet en Tweede Kamer. Dat blijkt uit het vanmiddag gepresenteerde evaluatierapport van de commissie.

Volgens de commissie heeft het kabinet de hooggespannen verwachtingen op het terrein van sociale vernieuwing niet waargemaakt. Sociale vernieuwing was het paradepaardje van het kabinet bij zijn aantreden.

“De sociale vernieuwing flikkert en flakkert nog wel. Maar ze is nog niet meer dan een nachtkaars die ongemerkt uit kan gaan. Het gevaar bestaat dat het vertrouwen in de politiek dan opnieuw een dreun krijgt”, aldus de commissie in het evaluatierapport, dat vanmiddag werd aangeboden aan minister-president Lubbers en minister Dales (binnenlandse zaken).

De leden van de Tweede Kamer hebben volgens het evaluatierapport nagelaten het kabinet te corrigeren. Sektarisme en detaillisme vierden hoogtij in de Kamer waardoor een fundamenteel debat over sociale vernieuwing achterwege is gebleven. Volgens de eigen nota Sociale Vernieuwing zouden om te beginnen 26 subsidieregelingen van verschillende departementen in een brede doeluitkering aan de gemeenten worden gestort. Dit werden er zestien. In totaal zou het kabinet 1,7 miljard gulden voor sociale vernieuwing uittrekken, uiteindelijk kwam slechts 670 miljoen beschikbaar. Daarvan ging het afgelopen jaar 400 miljoen naar 350 convenantgemeenten. Van dat bedrag is slechts 40 miljoen gulden vrij beschikbaar.

“Wij kunnen niet anders constateren dat de sociale vernieuwing op landelijk niveau dreigt af te glijden naar een onderwerp van weinig betekenis,” aldus de commissie.

Volgens het rapport is de verantwoordelijkheid voor de sociale vernieuwing al snel afgeschoven naar de minister van binnenlandse zaken. Deze kon “de klus politiek-bestuurlijk niet klaren”. Het kabinet is volgens de commissie “door interne tegenstellingen” niet in staat gebleken een opdracht te formuleren die moest leiden tot de formulering van een Wet Sociale Vernieuwing. “Bij het opstellen van de wet zijn blijkbaar toch weer de traditionele bureaucratische vertragingsmechanismen in werking getreden.”

De Interbestuurlijke projectgroep van Schaefer heeft sterk de indruk gefungeerd te hebben als alibi voor het kabinet om steeds verder terug te trekken. Overigens constateert de commissie dat de sociale vernieuwing op gemeentelijk niveau wel is aangeslagen. In plaats van op de rem trappen hoort het kabinet daarom volgens de commissie “plankgas te geven”.