Kiev wil akkoorden nakomen

KIEV, 4 DEC. De Oekraïne zal zich houden aan alle wapenakkoorden die de Sovjet-Unie is aangegaan en zal tevens alle internationale verdragen over de rechten van de mens honoreren. Dat heeft president Leonid Kravtsjoek gisteren in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Bush beloofd.

Bush belde Kravtsjoek gisteren om hem te feliciteren met zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen van zondag. De vraag, of de Oekraïne zich gebonden acht aan de internationale verdragen die de Sovjet-Unie in het verleden is aangegaan, is een van de punten die een erkenning van de Oekraïense onafhankelijkheid in de weg staan. Tot dusverre hebben alleen Polen, Canada, Litouwen en Hongarije de Oekraïne erkend. De meeste andere landen wachten af en sturen eerst diplomaten en onderhandelaars die moeten nagaan hoe Kiev zich opstelt tegenover de internationale verplichtigen van de Sovet-Unie.

De Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Anatoli Zljenko, zei dat Kravtsjoek en Bush gisteren tien minuten met elkaar hebben gesproken en daarbij de zorgen in het Westen over de opstelling van Kiev hebben doorgenomen. Kravtsjoek heeft Bush daarbij gezegd dat hij op korte termijn met de leiders van Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan - de republieken waar kernwapens liggen - gaat overleggen over gezamenlijke controle; de Oekraïne is niet van zins de totale controle op de kernwapens op haar grondgebied op te eisen, zo stelde Zljenko. Bush en Kravtsjoek hebben het verder gehad over een “spoedig” bezoek van minister van buitenlandse zaken Baker aan Kiev.

In Brussel heeft de NAVO de Oekraïne gisteren gevraagd vier principes te onderschrijven: de verplichting de betrekkingen met de andere republieken van de oude Sovjet-Unie op basis van vreedzaam overleg te regelen; een eigen nucleaire politiek achterwege te laten; alle ontwapeningsakkoorden van de Sovjet-Unie te respecteren; en alle andere door de Sovjet-Unie in het kader van de CVSE ondertekende verdragen na te komen. (AFP, UPI) De Oekraïne telt niet, zoals gisteren abusievelijk gemeld, 15,7 miljoen inwoners, maar 52 miljoen.