Kamer dwingt verhoging van kilometervergoeding af

DEN HAAG, 4 DEC. De belastingvrije kilometervergoeding voor zakelijk autogebruik gaat meer omhoog dan staatssecretaris Van Amelsvoort maandag had toegezegd. Oorspronkelijk wilde hij de vergoeding volgend jaar bevriezen op 44 cent, maandag ging hij akkoord met een verhoging tot 47 cent, en gisteren werd hij door de Tweede Kamer gedwongen tot een verhoging tot 49 cent per kilometer.

Deze concessie is voor van Amelsvoort des te pijnlijker omdat zijn eigen partij, het CDA, het initiatief nam om de onbelaste kilometervergoeding in de pas te laten lopen met de tariefstijging van het openbaar vervoer per 1 januari 1992. Die laatste stijging leidt tot een hoger reiskostenforfait. De desbetreffende motie werd ingediend door het CDA-Kamerlid Hillen en kreeg de steun van PvdA en VVD.

Van Amelsvoort was duidelijk gerriteerd over deze gang van zaken, maar was van mening dat hij zo'n grote Kamermeerderheid niet kon dwarsbomen. Wel zei hij te betreuren “dat de CDA-fractie geen enkele moeite doet om een dekking aan te geven voor dit nieuwe gat op de begroting voor 1992”. Dat gat is circa 35 miljoen gulden groot. Hillen vond dat dat een zorg was voor de regering, niet voor de Kamer.

VVD-woordvoerder De Korte stelde met zichtbaar genoegen vast dat het CDA weer, mèt de VVD, van mening is dat de automobilist uit het verdomhoekje moet worden gehaald.

Het reiskostenforfait, dat Van Amelsvoort oorspronkelijk eveneens wilde bevriezen, gaat volgend jaar met honderd tot tweehonderd gulden omhoog voor mensen die dicht bij hun werk wonen (tien tot dertig kilometer) en kan oplopen tot ruim vijfhonderd gulden bij afstanden boven de zestig kilometer. Alleen voor personen die tussen de dertig en veertig kilometer van hun werk wonen gaat het forfait niet omhoog.