Kamer: blijf aanschaf schone auto stimuleren

DEN HAAG, 4 DEC. Het kabinet moet ook in de toekomst het aanschaffen van "schone' auto's door fiscale maatregelen blijven stimuleren. Dat vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, die deze uitspraak gisteravond vastlegde in een motie van PvdA en CDA.

Tegelijkertijd stemde de Kamer er unaniem mee in dat de subsidies voor benzine-auto's met een katalysator wordt verlaagd. Die subsidie bestond uit een korting op de bijzondere-verbruiksbelasting (BVB) die bij aanschaf van een auto moet worden betaald. Deze korting bedroeg tot nu toe afhankelijk van de cilinderinhoud en het type katalysator 1.700 of 850 gulden. Op grond van een wetswijziging worden deze bedragen verlaagd tot respectievelijk 1.300 en 450 gulden.

Het succes van deze regeling, die in 1989 ondanks aanvankelijk verzet van de EG werd ingevoerd, bleek zo groot dat de financiering in gevaar kwam. De regeling werd betaald uit een verhoging van de BVB voor auto's zonder katalysator. Maar zoveel mensen kochten een auto met katalysator dat deze verhoging tekort dreigde te schieten. Na overleg met het bedrijfsleven besloot het kabinet niet de BVB verder te verhogen, maar de subsidie te verlagen. De regeling loopt nog ruim een jaar; per 1 januari 1993 is in de EG de katalysator voor alle nieuwe benzine-auto's namelijk een verplicht onderdeel.

Inmiddels zijn strengere Amerikaanse normen ontwikkeld voor de uitstoot van vervuilende gassen door auto's. De kans bestaat dat de EG in 1993 besluit dat die normen ook in Europa moeten worden geïntroduceerd en wel uiterlijk in 1996. Is dat het geval, dan zou Nederland voor die interimperiode opnieuw een fiscale regeling kunnen vaststellen, waarbij de aanschaf van auto's die aan de strengere normen voldoen, wordt gestimuleerd. Minister Alders (milieubeheer) beschouwde de motie hierover gisteravond als een ondersteuning van zijn beleid.

Hij maakte de Kamer duidelijk dat hij vooralsnog geen kans ziet voor dieselauto's met katalysator een fiscale premie in te voeren. Bij dieselauto's is een dergelijk apparaat in te bouwen zonder dat het de fabrikant meer kost.