Japanse economische groei stagneert

De reële economische groei in Japan is in het derde kwartaal verder vertraagd tot 1,6 procent op jaarbasis.

Dit komt overeen met de trend die economen enkele maanden geleden al voorspelden. De Japanse regering probeerde die voorspellingen te bagatelliseren.