Industriebond wil verlaging Vut-leeftijd naar 60 jaar; Looneis van 4,5 pct bij Akzo

UTRECHT, 4 DEC. Een loonsverhoging van 4,5 procent en verlaging van de leeftijd voor vervroegd uittreden (Vut) van 62 naar 60 jaar. Dat zijn de voornaamste eisen waarmee de Industriebond FNV het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst bij het chemieconcern Akzo ingaat.

Het overleg over de Akzo-CAO start 8 januari. Ze is daarmee de eerste grote industriële CAO in de komende onderhandelingscyclus. De voorstellen van Akzo worden medio volgende week verwacht. De Industriebond FNV verwacht niet dat Akzo met voorstellen komt om zieke werknemers loon en-of vrije dagen in te laten leveren, omdat het ziekteverzuim bij het concern met 6,5 procent relatief laag is.

Verlaging van de Vut-leeftijd “leeft heel sterk bij onze mensen”, aldus onderhandelaar B. Roodhuizen van de Industriebond FNV gisteren in een toelichting op de CAO-eisen. In 1988 werd de Vut-leeftijd bij Akzo (23.000 werknemers in Nederland) verhoogd naar 62 jaar. Dat was een uitdrukkelijke wens van de concerndirectie, die van oordeel was dat de kosten van de Vut te hoog opliepen en ervaren werknemers langer in dienst wilde houden. Akzo was bovendien van mening dat de Vut als werkgelegenheidsinstrument had afgedaan.

De praktijk van de afgelopen jaren heeft volgens Roodhuizen deze argumentatie gelogenstraft. Bij reorganisaties zou Akzo stelselmatig oudere werknemers op wachtgeld (werkloosheidsuitkering met aanvulling) zetten. Zo zouden vorig jaar "slechts' 65 Akzo-werknemers met Vut zijn gegaan, terwijl er 300 via de (goedkopere) wachtgeldregeling zijn afgevloeid. Daaruit blijkt, aldus Roodhuizen, dat Akzo ervaren werknemers lang niet altijd wil houden en dat de Vut dus nog steeds een nuttig werkgelegenheidsinstrument is. De bond heeft geen inzicht in de kosten van verlaging van de Vut-leeftijd.

De looneis van 4,5 procent moet volgens Roodhuizen worden gezien tegen de achtergrond van de loonsverhoging van 2,5 procent van dit jaar. Dat is achteraf gezien volgens hem “erg mager” uitgevallen. De bond wil bovenop de looneis een extra periodiek toevoegen aan de loonschalen, onder andere omdat veel werknemers in hun "eindschaal' (hoogste loonniveau) zitten, wat tot “verstarring” zou leiden.

Verdere arbeidstijdverkorting heeft voor de bond volgend jaar geen prioriteit. De bond handhaaft wel zijn doel van een 36-urige werkweek in 1995. “Arbeidstijdverkorting is het beste middel om werkgelegenheid te behouden bij een concern als Akzo dat her en der reorganisaties doorvoert”, aldus Roodhuizen.