Gorbatsjov: er wordt een nieuwe coup voorbereid

MOSKOU, 4 DEC. “Iemand in het militair-industrieel complex” of in de voormalige communistische partij bereidt in de Sovjet-Unie een nieuwe staatsgreep voor. “Maar die zal mislukken.” Dat heeft Sovjet-president Gorbatsjov gisteren gezegd in een vraaggesprek met het blad Literatoernaja Gazeta.

Gorbatsjov zegt onder meer dat “arbeiders” hem hebben gewezen op het gevaar van een nieuwe staatsgreep. “Sommige mensen verwachten een nieuwe putsch. En sommige mensen bereiden die ook voor”, aldus Gorbatsjov. Op de vraag waar die mensen te vinden zouden zijn, verwees hij naar het militair-industrieel complex en naar de partij.

Gisteren liet Gorbatsjov zich in een brief aan alle volksvertegenwoordigers en in een televisietoespraak tot alle burgers in het land in soortgelijke pessimistische termen uit. Volgens de president dreigt de desintegratie van de voormalige Sovjet-Unie uit te lopen op “oorlog” en dus op een “catastrofe voor de hele wereldgemeenschap”. Om dit gevaar het hoofd te bieden, zou het nieuwe Unieverdrag zo snel mogelijk ondertekend en geratificeerd moeten worden. “Talmen kan een catastrofaal verlies zijn”, aldus Gorbatsjov in zijn brief. “Politieke manoeuvres zijn onaanvaardbaar.”

In een rede via het centrale televisiekanaal herhaalde Gorbatsjov gisteravond dat de “staatkundige crisis” waarin de Unie verkeert “de allergevaarlijkste” is. Het gaat van kwaad tot erger, zei Gorbatsjov over de desintegratie van de Unie, ook al voegde hij er aan toe geen bezwaar te hebben tegen de onafhankelijkheidsverklaring van de Oekraïne.

Gorbatsjovs interventie kon gisteren echter niet verhullen dat de president in een toenemend politiek isolement verkeert. Vlak voor zijn televisierede werd bijvoorbeeld bekend dat de Russische president Boris Jeltsin zaterdag in Minsk zijn Oekraïense collega Leonid Kravtsjoek en Wit-Russische ambtgenoot Stanislav Sjoesjkevitsj zal ontmoeten voor een gesprek over de toekomst van de drie Slavische kernlanden van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov is voor die bijeenkomst niet uitgenodigd.

    • Hubert Smeets