Gabor biedt excuses aan na kritiek

DEN HAAG, 4 DEC. Na zijn uitspraken over de "oogkleppen' en de traagheid van zijn ambtenaren, gedaan in een vraaggesprek met deze krant afgelopen zaterdag, heeft staatssecretaris Gabor (landbouw) zijn ambtenaren een excuusbrief geschreven.

Volgens de directeur voorlichting van het ministerie heeft de staatssecretaris “het beeld opgeroepen van stotterende, niet-deskundige ambtenaren die met de mond vol tanden de bewindsman te woord staan. Dat is niet overeenkomstig de werkelijkheid”.

In de brief schrijft Gabor maandag dat “aan de juistheid van de journalistieke weergave van het interview niet hoeft te worden getwijfeld”. Maar: “Het beeld van wat men bij het lezen krijgt over de werkrelatie en over de gang van zaken in mijn omgang met U is niet hetgeen ik in zijn totaliteit met U beleef.” Het spijt Gabor dat “ongewild uit het interview een beeld ontstaat van de ambtenaar en mijn werkrelatie dat ik niet beoogd heb”. De staatssecretaris voegt eraan toe dat “een goede samenwerking die ik van meet af aan heb ervaren” alleen vruchten kan afwerpen “als je wederzijds waardering hebt voor elkaars werk”.

In het interview zei Gabor onder meer: “Als staatssecretaris geef je het apparaat soms een signaal en dan... tja dan valt de zaak stil. Je wacht tot er iets mee wordt gedaan, maar de echo blijft niet zelden uit. Hoe kan dat nou, hè? Zó onduidelijk ben ik doorgaans niet. Correct, correct, andersom heb ik wel eens het gevoel dat ik als bewindsman door de ambtelijke top voor voldongen feiten werd geplaatst... Je schrikt je een aap... In een democratie is het, dacht ik, de bedoeling dat politici de opdrachten verstrekken.”

De VVD wil dat minister Bukman (landbouw) zich openlijk distantiëert van de uitlatingen van staatssecretaris Gabor.