EG-ministers bereiken akkoord over opzet Europese politiedienst

DEN HAAG, 4 DEC. De EG-ministers belast met veiligheids- en politiezaken (TREVI) hebben gisteren in Den Haag besloten tot de oprichting van een Europese politieorganisatie (Europol). Volgens minister Hirsch Ballin (justitie) gaat het om een organisatie die vergelijkbaar is met de Nederlandse Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).

Europol moet op Europees niveau de uitwisseling en coördinatie van criminele gegevens tussen de lidstaten vergemakkelijken. Als eerste stap naar de oprichting van Europol hebben de ministers ingestemd met een voorstel voor een Europol Drugs Unit. Deze eenheid zou bij de lidstaten relevante informatie op het gebied van drugsbestrijding dienen te verzamelen en analyseren. Verder zou Europol zich ook bezig moeten houden met drugscriminaliteit buiten het grondgebied van de Gemeenschap.

Het voorstel van de ministers wordt nu voorgelegd aan de Europese top in Maatricht. De "Europol Drug Unit' moet voor 1 januari 1993 een feit zijn.

Het is de bedoeling dat het werkterrein van Europol stapsgewijs wordt uitgebreid tot bestrijding van andere vormen van georganiseerde misdaad. Minister Hirsch Ballin stelde in een toelichting dat Europol “vooralsnog” geen executieve bevoegdheden krijgt in de verschillende lidstaten. Duitsland heeft hier herhaaldelijk op aangedrongen. Waar het kantoor van Europol wordt gevestigd is nog niet duidelijk.

De ministers hebben ingestemd met een studie naar mogelijkheden op Europees niveau telefoonlijnen af te tappen. Afgesproken is verder de internationale samenwerking op het gebied van milieucriminaliteit, de ontwikkeling van misdaadanalyse en de aanpak van het witwassen van zwart geld uit te breiden. Ook komen er “contactpunten” op het gebied van openbare-ordehandhaving in de lidstaten, waarmee contact kan worden opgenomen indien concrete ordeverstoringen een internationale dimensie krijgen. Dat laat het fundamentele recht van betoging onverlet, aldus de EG-ministers.