EG-ministers: beperk pensioen voor vrouwen

BRUSSEL, 4 DEC. De meerderheid van de Europese ministers van sociale zaken wil de gelijke behandeling van mannen en vrouwen beperken als het gaat om pensioen-aanspraken. De ministers willen op deze manier voorkomen dat pensioenfondsen alsnog een aanzienlijk bedrag zouden moeten uitkeren aan vrouwen.

Dit is gisteren duidelijk geworden tijdens overleg van de EG-ministers van sociale zaken in Brussel. Een meerderheid van de ministers steunde het voorstel van fungerend voorzitter, minister De Vries, om artikel 119 van het EG-verdrag te wijzigen. Dit artikel gaat over de toepassing van het beginsel van “gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid”.

Het Europese Hof van Justitie heeft vorig jaar mei, in het zogeheten Barber-arrest, geoordeeld dat dit artikel ook van toepassing is op pensioenregelingen. De consequentie van dat arrest is dat vrouwelijke werknemers met terugwerkende kracht aanspraak zouden kunnen maken op een pensioenuitkering, ook al hebben ze geen pensioenpremies betaald. Dit arrest zou de Nederlandse pensioenfondsen naar eigen schatting 120 miljard gulden kosten, als 1936 als uitgangspunt zou worden genomen. De juistheid van deze becijfering wordt overigens betwist.

Minister De Vries bepleitte gisteren tijdens overleg met zijn ambtgenoten met succes een aanvulling van artikel 119 van het EG-verdrag in die zin, dat “regelingen met een opbouwkarakter”, zoals pensioenregelingen, worden uitgezonderd van de gelijke behandeling.

Ook bij andere lidstaten waar de pensioenen zijn gebaseerd op een kapitaaldekkingssysteem - waarin een werknemer zijn eigen pensioen opbouwt - bleek behoefte te bestaan, zo zei minister De Vries gisteren, “om de werking van artikel 119 binnen redelijke financiële grenzen” te houden.

Lidstaten als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken willen net als Nederland dat de aanvulling op artikel 119 wordt opgenomen in het nieuwe verdrag over de Europese Politieke Unie dat volgende week op de Europese Raad in Maastricht op de agenda staat.

Tot zover onze correspondent. Onze Haagse redactie voegt hier het volgende aan toe:

Vrouwenorganisaties en vrouwelijke parlamentariërs zijn diep verontwaardigd over het plan dat van de EG-ministers. “Dit betekent dus dat Nederland andere landen toch zo ver heeft gekregen dat ze de rechten van vrouwen van tafel gaan vegen”, zegt drs. I. de Veer, die onlangs voor de Emancipatieraad een onderzoek deed naar de discriminatie van vrouwen in de pensioenregelingen.

“Als in Maastricht met dit voorstel wordt ingestemd, betekent dit dat vrouwen tot ver in de volgende eeuw ongelijke pensioenuitkeringen krijgen”, zegt mr. J. Dierx van de Stichting Ombudsvrouw.

De Veer en Diercx bestrijden dat de pensioenfondsen 120 miljard zouden moeten betalen als gevolg van het Barber-arrest. Zij onderzochten de schatting van de pensioenfondsen en kwamen tot de conclusie dat 99 procent van de 120 miljard niet aan vrouwen, maar aan mannen ten goede zou komen. De heer Barber, waarop het gewraakte Barber-arrest van vorig jaar op is gebaseerd, was een Engelsman die, met het gelijkheidsbeginsel in de hand, eiste dat hij net als een aantal categoriën vrouwen, niet met zijn 65-ste, maar al met zijn 60-ste met pensioen mocht gaan. Hier zit hem dan ook de woede van de vrouwenorganisaties. “Het kan toch niet zo zijn dat vrouwenrechten worden afgebroken omdat mannen ervan willen profiteren”, zegt De Veer.

Tweede Kamerlid Groenman (D66) heeft een spoeddebat over de zaak aangevraagd. “Ronduit schandalig”, noemt ze het dat de verantwoordelijke bewindslieden, minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld, “een beetje stiekum, zonder daar in de Kamer over te praten, dit soort vergaande bijstellingen in het EPU-verdrag willen laten opnemen”. Met een motie wil zij voorkomen dat het plan doorgang vindt.

    • Frits Schaling