Concessie van Simons voor wettelijk regeling van plannen na 1992

DEN HAAG, 4 DEC. Verdere stappen na 1992 op weg naar een voor iedereen verplichte ziektekostenverzekering zullen bij wet en niet bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) worden geregeld.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) deed die concessie gisteren in de Tweede Kamer, nadat een meerderheid waaronder CDA en PvdA, om wettelijke regeling had gevraagd.

De komende jaren worden stapsgewijs verstrekkingen uit de ziekenfondspakketten en de particuliere polissen overgebracht naar de volksverzekering AWBZ, zodat uiteindelijk iedereen op dezelfde manier verzekerd is tegen ziektekosten en het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier is verdwenen.

Simons wilde verdere uitvoering van de plannen voor een nieuwe ziektekostenverzekering regelen bij AMVB. Om onnodig tijdverlies te voorkomen bij de verdere uitvoering van zijn plannen gaat hij er mee akkoord dat verdere stappen bij wet worden geregeld. Het overbrengen naar de volksverzekering AWBZ van geneesmiddelen, audiologische hulp, erfelijkheidsonderzoek en revalidatie per 1 januari 1992 wordt nog wel met een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld. Vandaag begint het ministerie van WVC in de media een grote publiekscampagne over de maatregelen die volgend jaar ingaan.

Enkele weken geleden bleek er in de Eerste Kamer tijdens het debat over het plan-Simons een meerderheid te zijn voor het wettelijk regelen van nieuwe stappen. De Senaat houdt op die manier meer greep op de stelselwijziging dan invoering bij AMVB's. “Er is precies bereikt wat we wilden”, zei CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, A.J. Kaland, vanochtend in een reactie op de toezegging van Simons.

Door nu al voor wettelijke regeling te kiezen, voorkomt Simons onzekerheid in de loop van volgend jaar over het vervolg van de stelselwijziging. Als de verdere invoering van de ziektekostenplannen zoals aanvankelijk de bedoeling was bij AMVB geregeld zou worden, zou dat er volgend jaar alsnog toe kunnen leiden dat de Senaat wettelijke regeling vraagt. Dat zou het onmogelijk maken in 1993 verstrekkingen over te brengen naar de AWBZ.

In 1993 wil Simons onder meer de huisartsenhulp en de kraamzorg in de AWBZ onderbrengen. Hij verwacht daartoe op zijn vroegst in het voorjaar een wetsvoorstel te kunnen indienen, dat nog voor de zomer in de Tweede Kamer moet worden behandeld. De Eerste Kamer zou zich dan na het zomerreces over het wetsvoorstel kunnen buigen. Het Tweede-Kamerlid Kohnstamm (D66) noemde het halen van de datum van 1 januari 1993 illusoir, omdat wetgeving (het maken van een wetsvoorstel, advisering Raad van State en behandeling in Tweede en Eerste Kamer) veel tijd kost.