Breda krijgt in 1995 omstreden schouwburg

BREDA, 4 DEC. Breda krijgt per 1 januari 1995 een nieuwe schouwburg. De meerderheid van het college van B en W staat achter de nieuwe plannen, die gisteravond bekend werden gemaakt. Alleen de twee PvdA-wethouders hebben zich nog onthouden van stemming. Ze willen eerst overleg met hun fractie, die tot nog toe op het standpunt staat dat een nieuwe schouwburg soberder moet worden opgezet. De PvdA heeft 8 van de 39 raadszetels. Groen Links is als enige partij tegen de plannen.

De nieuwe schouwburg gaat 57,8 miljoen (prijspeil 1994) kosten. Volgens de Bredase wethouder van cultuur is verantwoorde exploitatie mogelijk. De aanvankelijk gedachte verbouwing van de bestaande schouwburg Concordia was destijds op 41 miljoen begroot. Van dat plan werd afgezien wegens de al te fors geachte ingreep in de stedelijke bebouwing en wegens protest van de omwonenden.

De nieuwe schouwburg komt waar nu nog de Chassekazerne staat. Die zal in 1993 door Defensie worden ontruimd. Kort daarna kan met de bouw worden begonnen. Op het moment dat de nieuwe schouwburg, die een grote zaal met 1.200 zitplaatsen krijgt en een kleine zaal met 200 zitplaatsen, open is, wordt begonnen met de sloop van de achterbouw van de Concordia-schouwburg. Op die plaats komen woningen. Alleen het voorste deel, dat 110 jaar oud is en op de gemeentelijke monumentenlijst staat, wordt gehandhaafd.

De directie van de schouwburg, die bij het ontwikkelen van de nieuwe plannen was betrokken, is enthousiast omdat de plaats beter bereikbaar is per auto en met het openbaar vervoer.