Banken zetten gezin Maxwell onder druk

LONDEN, 4 DEC. Weduwe en kinderen van de vier weken geleden overleden mediamagnaat Robert Maxwell hebben van een conclomeraat van 30 banken tot morgen de tijd gekregen om de financiële gaten op te vullen die Maxwell Sr. heeft laten vallen in het beheer van zijn privé- en aan de beurs genoteerde bedrijven. Zoons Kevin en Ian Maxwell hebben hun functies als respectievelijk hoofd van Maxwell Communications Corporation (MCC) en Mirror Group Newspapers(MGN) neergelegd.

De twee broers Maxwell traden af nadat gisteren in een bijeenkomst met de banken bekend was geworden dat Maxwell Sr. honderden miljoenen ponden uit de pensioenfondsen van MCC en MGN heeft gebruikt om zijn familiebedrijven financiëel overeind te houden. Bij de kranten van de Mirror-groep zelf blijken “miljoenen” zoek en de privé Maxwell-bedrijven blijken ook te hebbengeprofiteerd van naar schatting 300 miljoen pond in “geheime leningen” afkomstig van MCC en MGN.

De 30 banken onder leiding van National Westminster kwamen gisteren overeen dat de Maxwells tot vrijdag de tijd hebben om met naar schatting 200 tot 300 miljoen pond over de brug te komen, vóór een curator wordt aangesteld. De Maxwells hebben de bankiers gezegd dat zij hun hoop gevestigd hebben op fianciële hulp van een zogenaamde “white knight”, een goedgezinde investeerder van buiten. Volgens de Financial Times vanmorgen is die potentiële redder-in-nood “een groot, niet-Brits bedrijf met uitgeversbelangen, dat wil uitbreiden in de uitgeverij van kranten”.

Als de Maxwells de miljoenen niet bij elkaar krijgen, stort het conglomeraat van privé-bedrijven in en daarmee het beheer van MCC en MGN. Het vooruitzicht dat zij hun meer dan een miljard pond (het bedrag loopt met de dag op) aan uitstaande leningen aan Maxwell's privé-bedrijven niet zullen terugkrijgen, drukte gisteren al de aandelenprijzen van de grote Britse banken. De leider van het conglomeraat, NatWest, zag een koersval in haar aandelen van 10 pence. De bank heeft 150 miljoen pond uitstaan. Een anders samengesteld conglomeraat van banken, in dit geval onder leiding van Crédit Lyonnais, probeert intussen vast te stellen hoe veilig de 1,1 miljard pond zijn, die het heeft uitstaan in leningen aan MCC.

De onthulling over het op eigen houtje schuiven met gelden uit de pensioenfondsen van de Mirror Group en van MCC ten behoeve van de privé-bedrijven van de familie Maxwell heeft aan de nagedachtenis van Robert Maxwell, toch al niet onverdeeld onbezoedeld, verder afbreuk gedaan. Uit intern onderzoek van accountants bleek dat de in totaal zes pensioenrekeningen van de fondsen voor 150 miljoen pond rood staan, omdat 300 miljoen pond (voornamelijk in aandelen belegd) is afgeschreven ten bate van Maxwell's privé-belangen.

De vraag is tot nu toe niet beantwoord in hoeverre Robert Maxwell bij die manoeuvre zijn zoon(s) in vertrouwen heeft genomen. Zowel Ian als Kevin zaten met hun vader in de raad van bestuur van Bishopsgate Investment Management, het bedrijf dat de investeringen van de pensioengelden beheert.

Zowel Ian als Kevin legden gisteren na overleg met de bankiers hun functie als respectievelijk lid en voorzitter van de raad van bestuur van MCC naast zich neer “in het licht van toenemend tegengestelde belangen”, zoals Kevin Maxwell toelichtte. “Aandeelhouders en de raad van bestuur moeten niet het gevoel hebben dat onderzoek dat in het bedrijf gaande is op wat voor manier ook gehinderd wordt door de loyaliteit die ik vanzelfsprekend voel ten opzichte van mijn overleden vader.” Ian Maxwell legde tevens de leiding van de Mirror Group Newspapers gisteravond laat neer, in de wetenschap dat zijn positie gezien de verdwenen miljoenen bij het pensioenfonds en bij de krant zelf, onhoudbaar was geworden.

    • Hieke Jippes