Akkoord over EMU: straks één EG-munt

BRUSSEL, 4 DEC. De EG-ministers van financiën hebben vannacht brede overeenstemming bereikt over de invoering van één Europese munt vóór het einde van deze eeuw. Op zijn vroegst in 1997 en uiterlijk in 1999 zal een aantal EG-landen overstappen op één munt en zijn monetaire beleid overdragen aan een Europese centrale bank die dan zal worden opgericht.

Het akkoord is vannacht in Brussel bereikt op basis van een voorstel dat Frankrijk eergisteren indiende en dat met steun van Duitsland door Nederland is opgenomen in het ontwerpverdrag voor de Economische en Monetaire Unie (EMU). Dit verdrag moet volgende week op de Europese top van regeringsleiders in Maastricht worden bekrachtigd.

In 1997 moeten minimaal zeven landen bereid zijn deze stap te nemen en als dat niet gehaald wordt, kan in 1999 een kleinere groep landen besluiten tot één munt.

“We hebben nagenoeg alle problemen uit de weg geruimd”, zei minister van financiën Kok vannacht na ruim drie dagen marathon-vergaderen waarbij de laatste hand is gelegd aan het EMU-verdrag. Volgens hem moet nog slechts “wat ruis” worden weggewerkt.

Pag.23:

Europa in '99 één munt

“Dit is een geweldige prestatie. Het is nu hoogst waarschijnlijk dat we uiterlijk op 1 januari 1999 over één Europese munt zullen beschikken”, zei EG-commissaris voor financiën Henning Christophersen.

Als gevolg van de nieuwe procedure die is afgesproken voor 1999 is het mogelijk dat dan een minderheid van EG-landen overgaat op een munt. “In beginsel kan dan een groep van minder dan zeven landen, eventueel zelfs twee of drie, besluiten om de slotfase in te gaan”, aldus minister Kok.

Vijf onopgeloste kwesties met betrekking tot het EMU-verdrag zullen worden voorgelegd aan de regeringsleiders in Maastricht. Dit zijn de uitzonderingsclausule voor Groot-Brittannië, de steun aan de arme zuidelijke EG-landen, enkele institutionele kwesties zoals de rol van het Europese parlement, de goedkeuring van de nieuwe procedure voor de overgang naar de slotfase van de EMU en de vestiging van de Europese centrale bank. Gisteren heeft Duitsland officieel Frankfurt naar voren geschoven als kandidaat voor de zetel van de ECB.

Groot-Brittannië sleepte gisteren nog een kleine concessie binnen. Hoewel de Britten wellicht een beroep zullen doen op een uitzonderingspositie om het pond niet aan de slotfase van de Europese munt te laten deelnemen, hebben ze wel zeker gesteld dat de beeltenis van de koningin op een eventuele Brits ecu-biljet zal mogen worden afgedrukt. Ook met het regionale belang van Schotland zal bij de uitgifte van ecu's rekening gehouden mogen worden.

    • Roel Janssen