Aanvragen van kinderbijslag nog maar één keer

DEN HAAG, 4 DEC. Vanaf 1 januari 1992 hoeven mensen met kinderen niet elke drie maanden een aanvraagformulier voor de kinderbijslag in te vullen.

Voortaan hoeft het nog maar één keer, bij de geboorte van een kind, of na terugkomst uit het buitenland. Adreswijzigigen, vertrek naar het buitenland en veranderingen in het aantal kinderen moeten in het vervolg via een zogeheten "mutatieformulier' worden gemeld. Dit is te krijgen bij de afdeling bevolking van de gemeente. Tot nu toe moesten bijna twee miljoen mensen elke kwartaal opnieuw een aanvraag indienen. Hieraan is een einde gekomen doordat de computersystemen van Sociale Verzekeringsbank nu automatisch de veranderingen in de uitkering bijhouden die ontstaan naarmate kinderen ouder worden. Mensen met kinderen moeten nog één keer, voor het vierde kwartaal, een aanvraagformulier invullen.