Weer gevallen van het influenza-virus

UTRECHT, 3 DEC. Het influenza-virus heeft in Nederland weer de kop opgestoken, zij het nog sporadisch.

Vast staat dat het virus nauw verwant is aan het vaccin tegen influenza (griep). Het Nationaal Influenza Centrum in Rotterdam adviseert behalve de bekende risicogroepen (onder meer diabetici en mensen met een chronische hart- of longaandoening) ook oudere mensen zich te laten inenten. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 2.200 mensen direct of indirect door influenza. In 95 procent van de gevallen betreft het mensen van 60 jaar en ouder.