VNG: slechte doorstroming asielzoekers naar woningen

DEN HAAG, 3 DEC. Het nieuwe opvangbeleid voor asielzoekers dreigt al voor invoering te mislukken omdat er geen rekening is gehouden met de doorstroming van asielzoekers naar de reguliere woningmarkt. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag in een notitie aan de Tweede Kamer.

Volgens de VNG is de “stagnerende huisvestingsproblematiek” van asielzoekers, die na verloop van tijd van asielzoekerscentra horen door te stromen naar de reguliere woningmarkt, “een van de belangrijkste oorzaken geweest voor het mislukken van het oude opvangmodel”. De vereniging benadrukt dat een goed functionerend opvangmodel in haar visie alleen gerealiseerd kan worden als de doorstroom van asielzoekers van centrale naar decentrale opvang effectief gebeurt.

Volgens de VNG ontbreekt een financiële onderbouwing van de verschillende fasen van de opvang in de plannen van het kabinet. De vereniging noemt het voorgestelde model daarom “gebrekkig en onvoltooid”.

De VNG stelt dat een groot deel van de vragen die gemeenten gesteld hebben tijdens een voorlichtingsbijeenkomst vorige maand met het ministerie van WVC onbeantwoord zijn gebleven “ook na de schriftelijke toelichting van het kabinet aan de Tweede Kamer”.

Minister d'Ancona (WVC) verklaarde onlangs tijdens een extra debat in de Tweede Kamer dat zij over de decentrale opvang overlegt met staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting). Dit overleg moet uitmonden in een gezamenlijke notitie die volgens de minister in januari aan de Kamer wordt toegezonden.