"Veldproeven genetische manipulatie niet beperken'

ROTTERDAM, 3 DEC. Een aantal bedrijven heeft onlangs bij de Voorlopige Commissie Genetische Modificatie (VCOGEM) aanvragen ingediend om in het komend jaar veldproeven uit te mogen voeren met genetisch gemodificeerde planten.

Het opvallende van die aanvragen is dat de bedrijven af willen van de beperkingen die de VCOGEM - die de minister van VROM adviseert over experimenten met genetisch manipulatie - tot voor kort heeft gesteld.

Met name gaat het daarbij om het verplichte 'bloemen plukken', een eis die wordt gesteld om ongecontroleerde verspreiding van stuifmeel tegen te gaan.

Volgens L. Reijnders, lid van de VCOGEM, is opheffen van de beperkingen niet geheel zonder risico. Zo zouden genetisch gemodificeerde organismen zich in de omgeving kunnen verspreiden. Een ander mogelijk risico is dat de via genetische manipulatie ingebrachte eigenschappen zich via inheemse soorten verspreiden. Dat risico speelt vooral bij landbouwgewassen als koolsoorten en bieten, die in Nederland inheemse verwanten hebben. Voor maïs en aardappel is dat risico kleiner. Ten slotte bestaat er een kleine kans dat, door het genetisch inbouwen van virus-resistentie, meervoudige virussen ontstaan, dat wil zeggen virussen die verschillende ziektes tegelijkertijd in zich hebben.

Volgens J. van Lissa van de NIABA, de Nederlandse Industriele en Agrarische Biotechnologie Associatie, ligt het voor de hand dat de beperkingen op veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen langzamerhand worden opgeheven. Uiteindelijk moeten de zaden van dergelijke planten toch op de markt worden gebracht, en om zaad te krijgen moet je eerst wel bloemen hebben. Volgens Van Lissa gebeurt het opheffen van de beperkingen met zeer grote omzichtigheid. De veronderstelde risico's van genetische modificatie zijn volgens hem veel kleiner dan de risico's van klassieke veredeling, waarbij compleet vreemde planten in het milieu worden gebracht. Toch zijn de proeven met genetische modificatie met veel meer waarborgen omgeven.

Bij de VCOGEN zijn de meningen over het opheffen van de beperkingen verdeeld.