Van der Valk vraagt Duitse rechter om bouw motels

EINDHOVEN, 3 DEC. Het Van der Valk-concern stapt in Duitsland naar de rechter om alsnog de bouw van zes motels in de voormalige DDR af te dwingen. Directeur C. Polman heeft dit vanmorgen meegedeeld.

Vlak voor de Duitse eenwording sloot het concern een contract voor de bouw af met de toenmalige DDR-regering. Het Duitse ministerie van Verkeer bestempelde dit contract aanvankelijk als ongeldig. De Duitse Rekenkamer bepaalde later dat het contract wel rechtsgeldig is en dat het ministerie er goed aan zou doen de onderhandelingen te heropenen. Het ministerie heeft daaraan gevolg gegeven, maar op een manier die voor Van der Valk niet aanvaardbaar is, aldus Polman.

Het ministerie wil dat de Nederlandse motelketen in zee gaat met GFN, het Duitse monopoliebedrijf dat alle motels en benzinestations langs de autowegen beheert. Van der Valk voelt daar niets voor en wil de zes motels in eigen beheer bouwen en exploiteren.

Inmiddels is aan het Bundesgericht in Berlijn gevraagd om een rechtbank aan te wijzen die zich over deze kwestie kan buigen. De bouw van een 500 kamers tellend motel in Berlijn staat buiten deze procedure. Volgens Polman verlopen de voorbereidingen daarvoor volgens plan. Het is de bedoeling met de bouw in maart te beginnen.