Van Amelsvoort geeft toe: reiskostenforfait wordt niet verlaagd

DEN HAAG, 3 DEC. Het reiskostenforfait, het fiscaal aftrekbare bedrag dat afhankelijk is van de woon-werk afstand, zal volgend jaar niet worden verlaagd. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) haalde gisteren onder druk van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer bakzeil.

Het forfait wordt bevroren bij de kortste reisafstand en zal bij grotere afstanden zelfs iets stijgen. Bovendien wordt de belastingvrije vergoeding voor zakelijk autoverkeer verhoogd van 44 naar 47 cent per kilometer.

De tegemoetkoming van staatssecretaris Van Amelsvoort kwam aan de vooravond van de behandeling, vanmiddag, van een wetsontwerp waarin wordt vastgelegd op welke datum jaarlijks wordt vastgesteld hoe hoog het reiskostenforfait in 1992 moet worden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit voor 1 januari als peildatum, omdat op die manier een tariefsverhoging in het openbaar vervoer, die op 1 januari ingaat, in de berekeningen wordt meegenomen.

Van Amelsvoort wilde 1 oktober als peildatum nemen, waardoor het reiskostenforfait volgend jaar verlaagd zou worden. De meerderheid van de Kamer vindt dat echter onaanvaardbaar.

Van Amelsvoort stelt nu voor om als peildatum 15 oktober te nemen, waarbij een tariefsverhoging voor het openbaar vervoer per 1 januari, die al vóór de peildatum is afgesproken maar dus later ingaat, wel degelijk meetelt.

Dit jaar zit de staatssecretaris echter met een extra probleem omdat de openbaar vervoertarieven ook al in verband met de Tussenbalans van februari met drie procent zijn verhoogd. Als ook die verhoging meetelt in het reiskostenforfait komt er 35 miljoen gulden minder belastinggeld binnen dan waarop Van Amelsvoort had gerekend. Hij stelt daarom voor deze extra verhoging voor 1992 buiten beschouwing te laten. Voor latere jaren zouden dan wel alle op 15 oktober bekende stijgingen in de berekeningen worden meegenomen.