Rechter geeft BCCI uitstel schadebetaling

ROTTERDAM, 3 DEC. Bewindvoerders van de Britse tak van BCCI hebben van het Hooggerechtshof in Londen tot half januari de tijd gekregen om, samen met de grootaandeelhouders van de bank in Abu Dhabi, alsnog een betere schadevergoeding uit te werken voor de tienduizenden gedupeerde depositohouders.

BCCI, de Bank of Credit and Commerce International, wordt verdacht van grootscheepse financiële fraude en het witwassen van drugsgeld. De kantoren van BCCI in een groot aantal landen zijn sinds 5 juli van dit jaar op last van centrale banken gesloten. De Bank of England, die in eind juli al op liquidatie van BCCI had aangedrongen, verzette zich gisteren, evenmin als de schuldeisers, tegen een verder uitstel.

De accountantsfirma Touche Ross, die zowel bewindvoerder is van BCCI in Groot-Brittannië als van de holdingmaatschappij in Luxemburg, zei dat het uitstel van liquidatie was verleend om voor de depositohouders in alle ruim zeventig landen waar de bank vestigingen had een betere regeling te treffen. Brian Smouha, de bewindvoerder in Luxemburg, verklaarde dat de schuldeisers van BCCI Overseas en BCCI SA, de twee voornaamste werkmaatschappijen, mogelijk tegen het eind van 1992 tien procent van hun vorderingen kunnen terugkrijgen met uitzicht op een uitkering van dertig of veertig procent op langere termijn.

Smouha vertelde dat de positie van BCCI in juli toen hij aantrad “zelfs slechter was dan wij hadden verwacht”.

De rechter in Londen constateerde dat de zaken van de verschillende BCCI-maatschappijen op een onontwarbare manier met elkaar zijn verstrengeld. Een mondiale samenwerking is volgens hem nodig om de bezittingen te gelde te maken in het belang van de schuldeisers. De rechter wees erop dat BCCI in totaal 800.000 depositohouders telt, verdeeld over 1,2 miljoen rekeningen in zeventig landen.

Het door Touche Roos opgestelde rapport geeft voor het eerst een schatting van de realiseerbare activa en de uitstaande schulden: de cijfers bedragen respectievelijk 1,5 en 10,6 miljard dollar. In totaal blijkt dus 9,5 miljard dollar te zijn verdwenen.

Een compensatieregeling voor de schuldeisers zal daarom grotendeels moeten worden gefinancierd door de grootaandeelhouders van BCCI in Abu Dhabi. Deze hebben de afgelopen jaren al miljarden dollars in BCCI gepompt.