PTT: wijzigingen nu ook in het Fries

LEEUWARDEN, 3 DEC. De PTT laat bij wijzigingen van abonneenummers in Friesland voortaan ook een Friestalig bandje horen, samen met een aankondiging in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Nu draait een dergelijk bandje in Dokkum, waar de abonnees een negen voor hun oude nummer kregen. In de toekomst worden bovendien de Friestalige plaatsnamen van de officieel Friestalige gemeenten Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel in het Fries in de telefoonboeken opgenomen. Tot nu toe werd er nog verwezen naar de Nederlandse naam in de gids. Ook wordt overwogen in telefooncellen in Friesland tevens Friese handleidingen te plaatsen. Dit heeft de directie van PTT Telecom bekendgemaakt.