"Privatiseer de sociale zekerheid'

DEN HAAG, 3 DEC. VVD, D66 en Groen Links werken aan een gezamenlijk plan om de uitvoering van de sociale zekerheid uit handen te nemen van de bedrijfsverenigingen en dus van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Privatisering moet leiden tot een betere naleving van de regels en lagere uitvoeringskosten. De PvdA noemde het plan vanmorgen “een brug te ver”. Ook het CDA ziet er weinig heil in.

Hoewel VVD, D66 en Groen Links volstrekt verschillend denken over de toekomst van de sociale zekerheid, vinden de oppositiepartijen alle drie de huidige uitvoering inefficiënt. Daarom zijn er recent diverse gesprekken tussen de fractiespecialisten geweest, één keer met de fractievoorzitters erbij. Bij dit overleg is ook P. Fortuyn betrokken, de Rotterdamse "adviseur inzake politiek strategische besluitvorming'. Hij kwam met het idee de uitvoering van de sociale zekerheid te privatiseren.

Volgens VVD-fractiespecialist R. Linschoten verkeren de gesprekken in een vergevorderd stadium en is het moment van presentatie van het plan - dat al op papier staat - een kwestie van tijd. “We moeten af van die gigantische bureaucratie van 30.000 mensen”, aldus Linschoten. De uitvoering van de sociale zekerheid moet naar zijn mening als een modern verzekeringsbedrijf worden georganiseerd, met per bedrijfstak een besloten vennootschap of met één bv die voor elke bedrijfstak een werkmaatschappij kent.

Pag 3:

CDA: geen privatisering

Het Tweede-Kamerlid P. Rosenmöller van Groen Links karakteriseert de gesprekken met D66 en de VVD vooralsnog als “een open discussie”. Maar Groen Links vindt wel dat “de onevenredig grote invloed op de sociale zekerheid van de sociale partners aan banden moet worden gelegd”. Een andere opzet van de uitvoering zou tot een betere naleving van de regels kunnen leiden, zodat het aantal mensen met een uitkering beperkt wordt. Als bovendien de uitvoeringskosten dalen kan de verlaging van de WAO-uitkeringen wellicht worden afgelast, aldus Rosenmöller.

PvdA-fractiespecialist F. Buurmeijer noemde een volledige privatisering van de uitvoering van de sociale zekerheid vanmorgen “een brug te ver”. Dit omdat in talloze cao's afspraken zijn gemaakt die de uitvoering van de sociale zekerheid direct raken. De PvdA vindt wel dat het toezicht op de uitvoering niet langer door de sociale partners mag worden gedomineerd, omdat er dan sprake is van “twee handen op één buik”. CDA-woordvoerder P. Biesheuvel sprak zich vanmorgen eveneens tegen privatisering uit. Het CDA pleit wel voor meer openheid over het doen en laten van de bedrijfsverenigingen, via een uitvoeringseffect-rapportage.