Mishandeling van kinderen vaker gemeld via 06-lijn

ROTTERDAM, 3 DEC. Het aantal meldingen van kindermishandeling bij de Buro's Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling is na de start van de landelijke campagne "Over sommige geheimen moet je praten' met 35 procent toegenomen.

De gewone jaarlijkse stijging bedraagt tien procent. Vorig jaar kwamen er 8.223 meldingen binnen. In de eerste vijf weken van de campagne waren dat er 1.180. Dit is bekend gemaakt door de Stichting Samenwerkende Organisaties tegen Kindermishandeling in Den Haag. Directeur van de Landelijke Stichting Buro's Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling heeft minister d'Ancona (WVC) om extra financiering gevraagd voor de behandeling van de meldingen.

Vanaf het begin van het openstellen van de 06-lijn voor kinderen (op 23 september) zijn tot en met de maand oktober ongeveer 300 gesprekken gevoerd. Daarnaast kwamen er 3.000 "stille gesprekken' binnen. Dat zijn korte telefoontjes waarbij een kind wel belt, maar niets durft te zeggen. Op de 06-lijn voor informatie en advies kwamen in dezelfde periode ruim 600 gesprekken binnen.

Het aantal telefoontjes op de 06-lijnen stijgt uit boven de verwachting die de stichting had bij aanvang van de campagne. De telefoonlijnen lijken dan ook te voorzien in de behoefte van zowel kinderen als volwassenen om op deze manier over kindermishandeling te kunnen praten, stelt de stichting. Dat kinderen het niettemin vaak heel moeilijk vinden over hun nare geheimen te vertellen blijkt uit het aantal "stille telefoontjes'. Behalve op de speciale 06-hulplijn voor kinderen komen ook op de gewone nummers van de Kindertelefoons veel meer gesprekken binnen over kindermishandeling binnen dan voor de campagne. Vroeger was een aantal van honderd gesprekken per maand over dit onderwerp normaal, dat is nu verdubbeld.

Eén op de vier gesprekken op de info- en advieslijn heeft tot nu toe geresulteerd in een hulpvraag van degeen die belde. Een kwart betrof mensen die mishandeld werden of nog worden. In tweederde van alle gesprekken kon de beller informatie worden gegeven.