Kosto: Vietnamezen kunnen naar land terug

DEN HAAG, 3 DEC. Staatssecretaris Kosto (justitie) houdt onverkort vast aan zijn standpunt dat een groep van vijftien Vietnamese asielzoekers uit Tsjechoslowakije Nederland moet verlaten. Dat bleek gistermiddag toen Groen Links-afgevaardigde Sipkes de staatssecretaris hierover in de Tweede Kamer mondelinge vragen stelde.

Kosto zei zich gesterkt te voelen door informatie van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) dat de Vietnamezen bij terugkeer in hun land geen vervolging te duchten hebben. Hen zou slechts een “administratieve boete” van 100 dollar te wachten staan bij terugkeer.

In Nederland zijn momenteel 489 asielzoekers afkomstig uit Vietnam. Ongeveer tweehonderd van hen komen uit Tsjechoslowakije vanwaar zij naar Nederland zijn gekomen omdat zij zich bedreigd voelen door ultra-rechtse groepen. Volgens Kosto is de politie in dat land echter voldoende in staat de Vietnamezen te beschermen. Bovendien heeft Tsjechoslowakije zich door ondertekening van het Vluchtelingenverdrag verplicht geen mensen terug te sturen naar Vietnam die daar vervolging te vrezen hebben.

Vietnamezen die na een individuele beoordeling in Nederland geen aanspraak kunnen maken op een vluchtelingenstatus hebben volgens Kosto de keuze terug te keren naar Tsjechoslowakije, naar Vietman danwel naar een derde land.

Sinds eind vorige week is de groep Vietnamezen uit Tsjechoslowakije in hongerstaking uit protest tegen hun dreigende uitzetting. Woordvoerder Hanh Doa Manh van het Landelijk Actiecomité Vietnamese Asielzoekers verwijt Kosto een verkeerde inschatting te maken van de situatie in Vietnam. “De Vietnamese regering is niet te vertrouwen en dat geldt ook voor Tsjechoslowakije.”